Sa mirë di t’i
vlerësosh artikujt
informativë?

Testoji njohuritë tua dhe bëhu ekspert.

Udhëzuesi për vlerësimin e artikujve informativë

Ky udhëzues do t’ju ndihmojë t’i vlerësoni artikujt informativë në bazë të standardeve profesionale të gazetarisë. Si përmbledhje e këtyre standardeve, udhëzuesi bazohet në Kodin e Mediave të Shkruara të Kosovës, të hartuar nga Këshilli i Mediave të Shkruara (KMSHK). Përveç këtij Kodi, udhëzuesi trajton edhe disa segmente problematike në rrafshin e medieve online.

Udhëzuesi përmban informacione për këto segmente duke dhënë shpjegime të qarta normative dhe udhëzime për përdorimin e tyre në vlerësimin e artikujve gazetareskë. Rekomandohet që përdoruesit ta lexojnë këtë udhëzues para se të fillojnë vlerësimin e artikujve.

Njoftohuni me ekspertët prapa punës sonë

Ekipi i ekspertëve përbëhet prej profesionistëve të fushës së medias dhe gazetarisë, të cilët e kanë mbikëqyrur punën përgatitore të aplikacionit Checkos dhe metodologjinë e punës sonë.

Ata shërbejnë si bazë e kredibilitetit të punës sonë dhe ofrojnë komente dhe sugjerime për zhvillim të mëtutjeshëm.

Bëhu ekspert i lajmeve!

Mësoji shkathtësitë e nevojshme që t’i lexosh artikujt informativ me sy kritik.

Made with ❤️ by TachyonDev

© hibrid.info